Lignus Pellets - Venta y suministro de pellets a granel y en sacos para toda Galicia. Pellet Certificado EnPlus A1 – Pellets Galegos 100%
Ciclo Sostible
Pellets-web-1200px1 copia
Combustibles fósiles -->  Emisións de CO2 --> Efecto invernadero --> Calentamento global
Emisións: Dióxido de azufre SO2

Según un estudio realizado por GEMIS (Emisión de modelo global para los sistemas integrados, www.gemis.de ), a liberación de SO2 no ciclo de vida de pellets a partir del reciclaxe de residuos de madeira é de 0,53 g / kWh.

Para o gasóleo, utilizando unha tecnoloxía de condensación, a tasa é de 0,73 g / kWh para o gas natural, é de 0,18 g / kWh.

O pellet, producido baixo os requisitos da norma DIN Plus ou ÖNORM M 7135, ten un contido máximo de azufre de 0,04% en peso.

Emisións: Dióxido de Carbono CO2

A cantidadE de CO2 que se libera cando se queiman pellets corresponde exactamente coa cantidade de CO2 que se produce durante o compostaxe da madeira.

Así, desde esta consideración, a combustión de pellets implica un balance de CO2 neutro. Deste xeito, o sensible ciclo de equilibrio do CO2 na atmosfera non é alterado.

Tendo en conta tamén a liberación de CO2 no transporte de madeira en bruto, a xestión forestal, procesamento, transporte e produción da planta, o CO2 para o ciclo de vida completo do pellets implica un gasto de enerxía non renovables dun 13% da enerxía útil producida. O total equivalente de CO2 liberado é de 35g/kWh.

O valor comparativo dos combustibles fósiles é de 8 a 10 veces superior. Así, para o gasóleo teríamos un valor de 346 g / kWh e para o gas natural, utilizando tecnoloxías de condensación, un valor de 297 g / kWh.

Economía Local

Pellets-web 1200pxConsumindo pellets, vostede contribuirá de forma activa ao reforzamento da economía local e rexional, así como a independencia enerxética.

O mercado do pellet de madeira, xera empregos sostibles no tempo na súa rexión, reinvertindo deste xeito os gastos enerxéticos no noso propio país, en lugar de enviar eses recursos económicos aos países produtores de petróleo. Así se xenera un sector de economía sostible, xeradora de postos de traballo e de riqueza local.

A industria do pellet, aglutina a un amplo número de gremios, como poden ser: transportistas, mecánicos, aserraderos, personal de xestión e oficina, instaladores de calefacción, subministradores de combustible…

Ademais, vostede terá unha redución dos seus gastos en calefacción en porcentaxes do 40% ao 50% e gozará da estabilidade dun produto autóctono, sen variacións de prezos (incrementos máximos anuais do IPC +1%, non suxeitas aos cambios económicos e políticos mundiais).

O subministro de pellets está garantido coa apertura de novas fábricas e o gran potencial do noso país nos recursos da biomasa, sendo na actualidade un dos maiores exportadores de pellets de Europa.

Lignus Pellets, garantízalle o subministro estable de pellets.