Lignus Pellets - Venta y suministro de pellets a granel y en sacos para toda Galicia. Pellet Certificado EnPlus A1 – Pellets Galegos 100%
  • Capacidade diaria de subministro de 60.000 kg.!!

    Subministro pellets a granel

    Desde LIGNUS Pellets, realizamos subministros de pellets a granel mediante camión cisterna específico, fabricado 100% pensando na máxima calidade de subministro, rapidez, limpeza e control de finos

Subministro pellets a granel

DSC_8071Desde LIGNUS Pellets, realizamos suministros de pellets a granel mediante camion cisterna especifico, fabricado 100% pensando na máxima calidade de subministro, rapidez, limpeza e control de finos, para elo, contamos con:

• Compresor con variación de revolucións.

• Sistema de pesado continuo.

• Sistema de impresión no cal se indica a cantidade de pellets subministrados.

• Posibilidade de realizar cargas de silos ata 35 m de distancia.

• Sistema de depresion, asegurando o correcto enchido libre de pó para silos de obra.

• Control con mando a distancia do corte de subministro. Deste xeito, o personal de Lignus pode controlar en todo momento o silo de combustible e o correcto vaciado das mangueiras de subministro.

Capacidade

Dende 2.000 ata 24.000 kg.

Condicións de subministro

Requisitos

• Pedido mínimo de 2.000kg.

• O acceso deberá cumplir coas medidas mínimas do camión: LxAxH – 8x2,5x4 mtrs. e garantirá o paso de vehículos de mínimo 26000 kg. De PMA.

• O subministro, realizase mediante racorería tipo STORZ 110A.

• Distancia máxima de carga desde onde estaciona o camión ata a boca de carga do silo: 35 metros.

• Plazo de entrega oscila entre os 2 e 10 días a recepción do pedido e según as rutas de reparto.

 ¡Comproba as dimensións dos accesos!

Condicións:

En silos non textiles, estos deberán ter instaladas dúas bocas STORZ 110A para carga e aspiración.

Será imprescindible a presencia da propiedade ou responsable do servizo contratado, durante o subministro.

O propietario ou responsable do servizo contratado, deberán apagar as caldeira(s), durante o proceso de enchido por seguridade.

No caso de que se necesite cortar a vía pública, o cliente deberá solicitar os permisos pertinentes para dita actuación, así como os permisos de acceso a vías de circulación restrinxida.

Calquier incumplimiento dalgunha  das condicións anteriormente citadas, eximirá de calquer responsabilidade a GESTCALOR S.L. das posibles sancións ou desperfectos que se poidan ocasionar durante o proceso de subministro de pellet, incluíndo este periodo desde o acceso ao local de carga, como a salida do mesmo.

  • GESTCALOR S.L., se reserva el derecho a cancelar el suministro, por el incumplimiento de cualquiera de las condiciones citadas anteriormente.
  • En caso de no poder realizar la carga por alguno de los motivos señalados, el cliente deberá abonar el desplazamiento del camión hasta destino, estableciendo un precio de 2,20€/km. Desde fabrica a destino.

 

¿A qué estás esperando?